لیفت لثه

لیفت لثه که به آن جراحی افزایش طول تاج و جینجیوکتومی هم گفته می شود درمانی است که جهت …

جراحی فرنوم (فرنکتومی)

فرنوم تکه بافت کوچکی است که در سه ناحیه در دهان وجود دارد : پشت لب بالا و پایین که لب را …

بریج دندان

روش درمانی بریج دندان جهت درمان دندان های از دست رفته ساخته می شود و به این صورت …

تفاوت بلیچینگ با جرمگیری

سفید کردن دندان ها یا بلیچینگ دندان در دندانپزشکی ترنج در شرق تهران درمانی است که …