متخصصان کلینیک

دکتر سهراب آصفی متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

دکتر سهراب آصفی

ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

دکتر حائری

دکتر هانیه حائری

متخصص کودکان

دکتر آبرادو

دکتر استوياناليوبيتا ابرادو

جراح و دندانپزشک